O szkole

Drukuj

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych jest szkołą środowiskową, w księdze uczniów znajdują się nazwiska trzech pokoleń: dziadków, ich dzieci i wnuków. Szkoła ma ponad pięćdziesięcioletnią tradycję kształcenia ogólnokształcącego i zawodowego. Posiada dobrze wyposażone w pomoce i środki dydaktyczne klasy, z których część ma dostęp do Internetu. W szkole funkcjonują trzy pracownie informatyczne i centrum multimedialne. Prowadzona jest nauka czterech języków obcych. Uczniowie własne zainteresowania rozwijają na zajęciach pozalekcyjnych. Oprócz nauki szkoła oferuje uczniom możliwość rozwoju kulturalnego, działają w niej liczne koła zainteresowań. Imprezy artystyczne, np. "Tramp" mają zasięg pozawojewódzki. Nawiązaliśmy kontakty ze szkołą w Hannoverze, co procentuje atrakcyjnymi kontaktami (wyjazdy, obozy). Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych jest w trakcie rozbudowy, trwa budowa nowoczesnego segmentu dydaktyczno-żywieniowego. Szafki osobiste to dodatkowe udogodnienia dla naszych uczniów. Bezpieczeństwo uczniów gwarantuje całodobowy system monitoringu szkoły.

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting Reviews