Klasa prozdrowotna

Drukuj

Link do naboru elektronicznego

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

• biologia,
• chemia

Przedmiot dodatkowy realizowany w cyklu kształcenia:
• laboratorium chemiczne

KLASA PROZDROWOTNA jest przeznaczona dla uczniów:

-pragnących poszerzyć swoją wiedzę i zdolności z zakresu nauk medycznych i przyrodniczych;
-interesujących się biologia i chemią;
-lubiących czytać prasę medyczną i przyrodniczą;
-chcących opiekować się ludźmi;
-planujących kontynuację nauki na takich kierunkach studiów jak: medycyna, stomatologia, ratownictwo medyczne, kosmetologia, weterynaria, biologia, chemia, chemia środowiska, chemia kosmetyczna, biochemia, biotechnologia, pożarnictwo, inżynieria środowiska, technologia żywności, fizjoterapia, leśnictwo, pielęgniarstwo, rolnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, wychowanie fizyczne i inne.

ORGANIZUJEMY:

• Konkursy wiedzy o tematyce prozdrowotnej np.,, Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS”,

konkursy

https://okraglemiasto.pl/o-hiv-aids-mlodziez-wziela-udzial-dorocznej-olimpiadzie/

• ,,Ogólnopolska Olimpiada Zdrowego Stylu Życia Młodzieży PCK”,

olimpiada
• Konkursy wiedzy o tematyce ekologicznej w ramach ,, Tydzień z Ekologią’’

• Szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień,

• Warsztaty chemiczne prowadzone przez pracowników Centrum Chemii w Małej Skali,
http://www.centrumchemii.torun.pl/

warsztaty chemiczne 2warsztaty chemiczne1

http://zspklodawa.ehost.pl/index.php/top-menu/warsztaty-chemiczne-2017

 • Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do matury.

NIE TYLKO NAUKA:

Szkoła pozwala wszystkim uczniom rozwijać własne zainteresowania, ukryte talenty i zdobywać nowe umiejętności.
Daje możliwość:

• udziału w licznych projektach i kołach zainteresowań;

 

• rywalizacji podczas wyjazdów na zawody sportowe;

 

• udziału w organizowaniu i prowadzeniu imprez szkolnych i poza szkolnych, np. spotkania integracyjne ,,Sprawni Inaczej”;
• atrakcyjnych wyjazdów w formie wycieczek szkolnych, wyjazdów do kina i teatru.


SYLWETKA ABSOLWENTA:

• absolwent tego kierunku jest dobrze przygotowany do samodzielnej nauki na studiach wyższych;
• będzie mógł studiować prestiżowy kierunek gwarantujący dobrze płatną pracę;
• przedsiębiorczy i zdolny do indywidualnego oraz zespołowego działania. Wynikach na egzaminie maturalnym z biologii i chemii;
• Zdobyciu rzetelnej wiedzy, która zapewni dobry start na wybranym kierunku studiów;
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH, którym zależy na:
• Rozwijaniu zainteresowań i praktycznym doskonaleniu umiejętności;
• Pracy w atmosferze partnerstwa, wzajemnego szacunku i bezpieczeństwa.

,,CAŁKIEM FAJNY PROFIL – WYBIERZ TO , CO SPRAWDZA SIĘ OD WIELU LAT”

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting Reviews