Klasa o profilu turystyczno-językowym

Drukuj

Link do naboru elektronicznego

PROFIL TURYSTYCZNO-JĘZYKOWY

1. Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
- geografia
-język angielski
-język niemiecki
2. Przedmiot uzupełniający:
-edukacja europejska
3. Dlaczego klasa o profilu turystyczno-językowym?

Klasa o profilu turystyczno- językowym powstała w odpowiedzi na
zapotrzebowanie wśród uczniów klas gimnazjalnych oraz fakt, iż brak takiego profilu w liceach w naszej okolicy.
Turystyka jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się działów usług a znajomość języków obcych daje większe możliwości nawiązania kontaktów i jest świetną alternatywą umożliwiającą uzyskanie pracy. Będąc absolwentem liceum ogólnokształcącego o profilu turystyczno- językowym uczniowie uzyskują wszechstronne przygotowanie oraz szerokie perspektywy do wykonywania zawodów takich jak organizator turystyki i rekreacji, tłumacz języków obcych, przewodnik wycieczek czy lektor języka obcego.

Naszym głównym celem jest:
-rozwijanie umiejętności komunikowania się w językach obcych w sytuacjach życia codziennego
-kształtowanie umiejętności: pracy w grupach, wyszukiwania, segregowania informacji, prezentowania informacji, planowania i organizowania działań np. wyjazdów.
-motywowanie uczniów oraz wzbudzanie ciekawości świata, zwracanie uwagi nie tylko na turystykę krajową ale także zagraniczną poprzez wprowadzanie w procesie nauczania elementów wiedzy o krajach anglojęzycznych i nie tylko.

4. Nasze inicjatywy.
Uczniowie ZSP w Kłodawie biorą aktywny udział w konkursach szkolnych jak i pozaszkolnych, organizowanych przez uczelnie wyższe:
Szkolny Konkurs Języka Angielskiego,
• Ogólnopolski Konkurs Językowy Oxford,
• Konkurs Języków Obcych „Językowe Show!” organizowany przez PWSZ w Koninie,
• Konkurs Języka Angielskiego FOX
5. Współpraca z instytucjami.
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie,
-Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu,
-Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
- Uniwersytet Szczeciński,
- Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
- Planetarium w Toruniu,
- Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu,
- Kopalnia Soli „Kłodawa”,
- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu,
- Polsko- Niemiecka Współpracy Młodzieży w Warszawie,
- Instytut Goethego w Warszawie,
- Kuratorium Landu Sachsen-Anhalt / Niemcy,
- Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Obszarów Wiejskich,
-Fundacja „Krzyżowa” w Krzyżowej.

6. Nie tylko nauka
Atrakcyjnie spędzisz czas biorąc udział w :
- projekcie z języka niemieckiego,
-Dniu Języków Obcych,
-Warsztatach o Unii Europejskiej organizowanych przez Centrum Informacji Europejskiej,
- corocznym spotkaniu integracyjnym z uczniami ze szkoły partnerskiej
w Hanowerze odbywającym się w Krzyżowej


Dzięki tej współpracy możecie poszerzyć swoją wiedzę na temat krajów anglojęzycznych, udoskonalić umiejętności językowe, mieć kontakt z żywym językiem. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi, będziecie mieć kontakt z wykładowcami tych uczelni, przez co fakt przyszłej edukacji na studiach stanie się wam bliższy, bardziej realny.
- wycieczce do Berlina,
- wycieczce do Torunia,
-wycieczce do Kopalni Soli „Kłodawa”

- projekcie „Czas na ekologię”


- działaniach Klubu Europejskiego.

7. KLUB EUROPEJSKI

Dowiesz się więcej na temat krajów Unii Europejskiej. Poznasz nie tylko lepiej język angielski i niemiecki, ale również przybliżymy Ci wiedzę dotyczącą krajów Unii Europejskiej. Proponujemy lekcje europejskiej organizowane przez działający w naszej szkole Klub Europejski „Euros Amigos”. Wewnętrzna organizacja i forma prawna klubu zależy wyłącznie od jego członków i opiekuna-nauczyciela. Uczniowie sami opracowują program działania klubu, co uczy ich samodzielności oraz przyjmowania odpowiedzialności za własne decyzje.
Obszarem działalności szkolnego klubu najczęściej jest organizowanie i udział w konkursach i olimpiadach o tematyce europejskiej oraz organizowanie imprez szkolnych.
Zabierzemy Cię na profesjonalne warsztaty o Unii Europejskiej organizowane przez Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie. Poznasz możliwości jakie oferuje Unia Europejska każdemu obywatelowi Europy. Dzięki przynależności do klubu nauczysz się dobrze planować działania, porozumiewać i współdziałać w grupie, a te umiejętności z pewnością przydadzą Ci się w dorosłym życiu.
Członkostwo w klubie może przyczynić się do wybory kierunku studiów i przyszłej drogi zawodowej w zintegrowanej Europie.

8. Kierunki studiów.

- Filologia Angielska
- Filologia Germańska
- Europeistyka
- Lingwistyka Stosowana
- Stosunki Międzynarodowe
- Skandynawistyka
- Języki Biznesowe
- Geografia
- Geologia
-Geodezja
-Turystyka
… i wiele innych

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting Reviews