Klasa o profilu politechnicznym

Drukuj

Aby wybrać nasz kierunek 
kliknij tutaj

PROFIL POLITECHNICZNY
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM
• matematyka
• fizyka
• język angielski
PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY
• edukacja informatyczna
DLACZEGO KLASA O PROFILU POLITECHNICZNYM?
• nabędziesz umiejętności logicznego myślenia oraz wnioskowania
• rozwiniesz zdolności analityczne
• pogłębisz wiedzę z zakresu astronomii


• rozwiniesz cztery sprawności językowe: mówienie słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie tekstów użytkowych w języku angielskim
• będziesz brał udział w zajęciach wzbogaconych o nowoczesne i efektywne metody nauczania, sprzęt informatyczny, foliogramy, filmy dydaktyczne i instruktażowe, doświadczenia komputerowe, zestawy doświadczalne
• będziesz uczestniczyć w dodatkowych bezpłatnych zajęciach pomagających w przygotowaniu do matury z matematyki i fizyki i języka angielskiego
• będziesz przygotowywany do matury przez nauczycieli, którzy są Egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu
• zdasz na wysokim poziomie maturę i będziesz mógł studiować kierunki dające w przyszłości dobrze płatną pracę
NASZE SUKCESY
• wysokie wyniki na maturze - wyższe od średniej krajowej
• wysokie wyniki w konkursie matematycznym „Oxford”
wysokie wyniki w konkursie fizycznym „Lwiątko”
• udział w konkursie astronomicznym „Astrolabium”
udział w konkursach językowych zarówno szkolnych jak i o zasięgu ogólnopolskim
udział w Maratonie Matematycznym Maturzystów

WSPÓŁPRACA Z:

Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu


Politechniką w Poznaniu
• Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie

• Wyższą Szkołą Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
Planetarium w Toruniu
• Centrum nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

• Kopalnią Soli Kłodawa w Kłodawie


• Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku – Białej 
• Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
• Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu

NIE TYLKO NAUKA…
Atrakcyjnie spędzisz czas
biorąc udział w wycieczkach krajowych i zagranicznych
organizując imprezy szkolne

• spotykając się z ciekawymi ludźmi


biorąc udział w interesujących zajęciach dodatkowych
biorąc udział w wieczorze polsko – niemieckim w ramach wyjazdu do Krzyżowej

• działając w Klubie Europejskim Euros Amigos
• oglądając filmy w wersji anglojęzycznej
• opiekując się gazetką dotyczącą bieżących wydarzeń w krajach anglojęzycznych

SYLWETKA ABSOLWENTA
KLASY O PROFILU POLITECHNICZNYM
• absolwent tego kierunku zdobędzie wiedzę na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i języka angielskiego
• uzyska wysokie wyniki na maturze z przedmiotów rozszerzonych
• podróżując wykorzysta swoje umiejętności językowe
• będzie mógł swobodnie nawiązywać kontakty zagraniczne
• będzie mógł studiować prestiżowe kierunki gwarantujące dobrze płatną pracę
PROFIL POLITECHNICZNY PRZYGOTOWUJE DO PODJĘCIA STUDIÓW NA TAKICH KIERUNKACH, JAK:
• matematyka
• fizyka
• logistyka
• wszystkie kierunki politechniczne np. mechatronika, automatyka i robotyka, mechanika, elektrotechnika, grafika komputerowa, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, mechanika
i budowa maszyn, nawigacja i inne
• filologia angielska
• europeistyka, lingwistyka stosowana, skandynawistyka, języki biznesowe
• stosunki międzynarodowe

GDY NA LEKCJI RUSZYSZ GŁOWĄ, ZDASZ MATURĘ KONCERTOWO!!!

ZAPRASZAMY

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting Reviews