Klasa o profilu ekonomicznym

Drukuj

Aby wybrać nasz kierunek 
kliknij tutaj

PROFIL EKONOMICZNY
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM
• matematyka
• geografia
• język angielski
PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY
• edukacja ekonomiczna
DLACZEGO KLASA O PROFILU EKONOMICZNYM?
• nabędziesz umiejętności logicznego myślenia oraz wnioskowania
• rozwiniesz zdolności analityczne
• rozwiniesz cztery sprawności językowe: mówienie słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie tekstów użytkowych w języku angielskim
• będziesz brał udział w zajęciach wzbogaconych o nowoczesne i efektywne metody nauczania, sprzęt informatyczny, foliogramy, filmy dydaktyczne i instruktażowe, doświadczenia komputerowe
• będziesz uczestniczyć w dodatkowych bezpłatnych zajęciach pomagających w przygotowaniu do matury z matematyki, geografii i języka angielskiego


Więcej zdjęć kliknij TUTAJ 
• będziesz przygotowywany do matury przez nauczycieli, którzy są Egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu
• zdasz na wysokim poziomie maturę i będziesz mógł studiować kierunki dające w przyszłości dobrze płatną pracę
NASZE SUKCESY
• wysokie wyniki na maturze - wyższe od średniej krajowej
• wysokie wyniki w konkursie matematycznym „Oxford”
• udział w konkursach językowych zarówno szkolnych jak i o zasięgu ogólnopolskim
• udział w Maratonie Matematycznym Maturzystów


Więcej zdjęć kliknij TUTAJ

• udział projekcie Tydzień z Ekologią
WSPÓŁPRACA Z:
Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu
• Politechniką w Poznaniu
• Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie
• Wyższą Szkołą Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
• Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, NBP i City Handlowy
• Kopalnią Soli Kłodawa w Kłodawie


Więcej zdjęć kliknij TUTAJ
• Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
• Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku – Białej
• Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu

NIE TYLKO NAUKA…
Atrakcyjnie spędzisz czas
• biorąc udział w wycieczkach krajowych i zagranicznych


Więcej zdjęć kliknij TUTAJ
• organizując imprezy szkolne
• spotykając się z ciekawymi ludźmi
• biorąc udział w interesujących zajęciach dodatkowych


Więcej zdjęć kliknij TUTAJ

biorąc udział w wieczorze polsko – niemieckim w ramach wyjazdu do Krzyżowej

Więcej zdjęć kliknij TUTAJ

• działając w Klubie Europejskim Euros Amigos
• oglądając filmy w wersji anglojęzycznej
• opiekując się gazetką dotyczącą bieżących wydarzeń w krajach anglojęzycznych


SYLWETKA ABSOLWENTA
KLASY O PROFILU EKONOMICZNYM
• absolwent tego kierunku zdobędzie wiedzę na poziomie rozszerzonym z matematyki, geografii i języka angielskiego
• uzyska wysokie wyniki na maturze z przedmiotów rozszerzonych
• podróżując wykorzysta swoje umiejętności językowe
• będzie mógł swobodnie nawiązywać kontakty zagraniczne
• będzie mógł studiować prestiżowe kierunki gwarantujące dobrze płatną pracę
PROFIL EKONOMICZNY PRZYGOTOWUJE DO PODJĘCIA STUDIÓW NA TAKICH KIERUNKACH, JAK:
• matematyka
• ekonomia, finanse, rachunkowość, bankowość, zarządzanie
• logistyka
• geografia, geologia, geodezja, turystyka, etnografia, itp.
• kierunki politechniczne
• kulturoznawstwo
• filologia angielska
• europeistyka, lingwistyka stosowana, skandynawistyka, języki biznesowe
• stosunki międzynarodowe

GDY NA LEKCJI RUSZYSZ GŁOWĄ, ZDASZ MATURĘ KONCERTOWO!!!

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting Reviews