Rogoźno 2015

Drukuj

rogozno201539Uczniowie klas I, II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie brali udział w turnusie profilaktycznym odbywającym się w terminie 02-06.11.2015r organizowanym przez Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie. Podczas pobytu w Centrum opiekunami byli:
- Anna Cichocka
- Grażyna Michałkiewicz
- Lidia Michalak
Celem pobytu była realizacja części naszego szkolnego programu profilaktycznego i wychowawczego.
Podczas spotkań i zajęć z młodzieżą realizowane były następujące treści:
- profilaktyka alkoholizmu i nikotynizmu
- profilaktyka narkomanii
- profilaktyka uzależnienia od komputera i internetu
- agresja i przemoc, rozwiązywanie konfliktów
- rozwijanie umiejętności komunikacji
- tolerancja- co łatwo a co trudno zaakceptować?
- uczestnictwo w grupie
- nasze uczucia, nauka i pasja, czyli jak organizować sobie czas
W programie pobytu znalazły się również profilaktyczne działania alternatywne takie jak:
- trening twórczości decoupage
- mini kurs gotowania
- film profilaktyczny
- zajęcia i zabawyintegracyjne, w tym tabu, familiada, dyskoteka
- wizyta w Muzeum Regionalnym.
Zajęcia z młodzieżą prowadzone były w formie warsztatowej, dzięki czemu wszystkie przekazywane informacje były bardziej zrozumiałe i łatwiejsze do zapamiętania.