Konkurs "Mistrz głośnego czytania"

Drukuj

cyberiadaBiblioteka szkolna zaprasza do udziału w II edycji Konkursu „Mistrz Głośnego Czytania’ 2017”. Regulamin konkursu poniżej.

Regulamin Konkursu
„Mistrz Głośnego Czytania” ‘2017

1. Cele konkursu:
 rozbudzenie pasji czytania
 motywowanie do czytelnictwa
 doskonalenie umiejętności wyraźnego, wyrazistego i pięknego czytania na głos
 rozwijanie zdrowego współzawodnictwa
2. Organizator:
 biblioteka szkolna Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie.
3. Uczestnicy:
 Konkurs adresowany jest do uczniów klas I -IV wszystkich typów szkół (liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły zawodowej)
4. Konkurs rozgrywany jest na etapie szkolnym.
5. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane do dnia 27 marca 2017r., w bibliotece szkolnej.
6. Konkurs odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2017 r. w bibliotece szkolnej.
7. Zasady konkursu:
 Etap I - uczestnicy czytają wybrany przez siebie fragment prozy,
z listy podanej przez bibliotekę szkolną. Fragmenty utworów dostępne będą w bibliotece szkolnej od dnia 27 marca 2017r.
 Etap II - uczestnicy czytają fragment prozy wybrany losowo, przygotowany przez organizatorów
 każdy z uczestników rozpoczyna czytanie w losowo wybranej kolejności
 uczestników oceniać będzie Jury, złożone z nauczycieli
i pracowników szkoły oraz rodziców
 punktowane będą: płynność czytania, poprawność, biegłość oraz wyrazistość czytania.
8. Postanowienia końcowe:
 zwycięzca otrzyma tytuł „Mistrz Pięknego Czytania’2017”
 laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe
 decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji ani zaskarżeniu
 wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej ZSP
9. Regulamin konkurs jest dostępny w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej http://zspklodawa.org/
10. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki.
Zapraszamy do udziału!

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting Reviews