Maraton Matematyczny w Naszej Szkole

Drukuj

maraton g1Dnia 03.04.2019r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie odbyła się szósta i ostatnia edycja Maratonu Matematycznego Gimnazjalistów oraz pierwsza edycja Maratonu Matematycznego Ósmoklasistów.
Maraton Matematyczny to projekt skierowany do uczniów klas ósmych szkół podstawowych z Powiatu Kolskiego, którego koordynatorem jest Mariola Główczyńska,a autorką i realizatorką projektu jest nauczycielka matematyki Aneta Modrzejewska. Projekt Maraton Matematyczny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie organizowany jest od 2014r. dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kole.
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, zachęcanie ich do twórczego i logicznego myślenia oraz odkrywanie młodych talentów matematycznych.
Organizatorem VI Maratonu Matematycznego Gimnazjalistów i I Maratonu Matematycznego Ósmoklasistów jest Starostwo Powiatowe w Kole i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie.
Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Starosta Powiatu Kolskiego.
Do udziału w VI Maratonie Matematycznym przystąpili najlepsi uczniowie trzecich klas gimnazjum z czterech szkół powiatu kolskiego:
1.Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej Długiej – oddziały gimnazjalne w Rysinach
2.SzkołaPodstawowa nr 1 w Szkoła Kłodawie
3.Szkoła Podstawowa SPSK w Wólce Czepowej
4.Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelcu
Do udziału w I Maratonie Matematycznym Ósmoklasistów zgłosiło się 10 szkół podstawowych z naszego powiatu:
1.Szkoła Podstawowa SPSK w Wólce Czepowej
2.Szkoła Podstawowa w Lubońku
3.Szkoła Podstawowa w Korzeczniku
4.Szkoła Podstawowa w Chełmnie
5.Szkoła Podstawowa w Budkach Nowych
6.Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłodawie
7.Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłodawie
8.Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelcu
9.Szkoła Podstawowa w Drzewcach
10.Szkoła Podstawowa w Przedczu

Każdą szkołę reprezentowały dwie drużyny dwuosobowe. Uczestnicy maratonu zmierzyli się 35 zadaniami z różnych działów matematyki, z zakresu podstawy programowej z gimnazjum oraz podstawy programowej szkoły podstawowej, które należało rozwiązać w ciągu 90 minut. Zacięta rywalizacja, wyrównany i wysoki poziom reprezentowany przez młodzież generował ogromne emocje. Dodatkowo fantastyczna, przyjazna atmosfera oraz ogromna popularność konkursu sprawiły, że tegoroczną edycję możemy zaliczyć do wyjątkowo udanych. Gimnazjaliści i Ósmoklasiści mieli również okazję poznać swoich uzdolnionych matematycznie rówieśników z całego powiatu oraz podjąć wyzwanie tzw. zdrowej rywalizacji. Konkurs uczy również zasad pracy zespołowej, a także kształtuje umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych – jak panować nad emocjami i przyjmować gorycz porażki lub słodycz zwycięstwa. Maraton jest także okazją dla nauczycieli matematyki z gimnazjów oraz szkół podstawowych do wymiany ciekawych doświadczeń i metod stosowanych w pracy dydaktycznej z uczniami.
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie chętnie włączyli się w organizację maratonu przygotowując młodszym kolegom i koleżankom słodkie niespodzianki. niespodzianki. Nad całością czuwali nauczyciele: Pani Anna Ostrowska,Pani Barbara Rutkowska, Pani Lidia Michalak, Pani Ewa Pawlak, Pani Małgorzata Stegenda i Pan Paweł Ostrowski, którzy chętnie angażują się w organizację Maratonu Matematycznego .
Do konkursu zgłosiło się 14 szkół z dwuosobowymi reprezentacjami . Cieszy nas fakt dużego zainteresowania tym konkursem, ponieważ zgłosiło się aż 48 uczestników.
Po zakończeniu zmagańz zadaniami matematycznymi rozdane zostały puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe w dwóch kategoriach, a mianowicie dla uczniów Gimnazjum i uczniów Szkół Podstawowych, które wręczył dyrektor szkoły Pan Jerzy Markowski i zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Kłodawie Pani Katarzyna Hamiga.
Tegorocznymi Laureatami VI Maratonu Matematycznego Gimnazjalistów  zostali:
I miejsce: Sabrina Gutowska i Jakub Szybura z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościelcu
II miejsce: Wiktoria Matuszak i Piotr Łojewskiz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościelcu
III miejsce: Kacper Okoński i Weronika Buszkaze Szkoły Podstawowej w Bierzwiennej Długiej
Tegorocznymi Laureatami I Maratonu Matematycznego Ósmoklasistów  zostali:
I miejsce: Anna Dobrowolska i Wiktoria Szkudlarekze Szkoły Podstawowej w Korzeczniku
II miejsce: Kornelia Kawalec i Patrycja Ryskeze Szkoły Podstawowej w Przedczu
III miejsce: Aleksandra Kubiś i Stanisław Jabłońskize Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodawie

Zwycięzcy otrzymali puchary, medale oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kole, Radę Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, Radnego Powiatu Kolskiego Marka Marciniaka oraz Bank PKO w Kłodawie.
Dyrekcja ZSP w Kłodawieskłada serdeczne podziękowania dyrektorom Szkół Powiatu Kolskiego, nauczycielom matematyki oraz uczestnikom obu konkursówżycząc jednocześnie powodzenia na egzaminach!

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting Reviews